Zgłoszenie referatu

Autorzy, których referaty zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnych będą mieli możliwość opublikowania swoich prac w jednym z proponowanych czasopism naukowych. Artykuły prezentowane podczas Konferencji ukażą się pod warunkiem pozytywnego przejścia procesu recenzowania.

Autorzy są proszeni o zgłaszanie tytułów i streszczeń referatów (max. 0,5 strony A4) do dnia 30.04.2019. Artykuły należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 01.07.2019 roku.

Prosimy Autorów o przygotowanie referatów o objętości nie przekraczającej 12 stron.

W przypadku wybranych plakatów organizatorzy mogą zaprosić autorów do przesłania rozszerzonego tekstu do publikacji.

Proponowane czasopisma:

  • Przegląd Spawalnictwa / Welding Technology Review (Lista B MNiSW, 9 pkt.)

Czasopismo wydawane przez Agendę Wydawniczą SIMP zajmujące się inżynierią procesów spajania. Oferuje możliwość przesłania tekstu w języku polskim lub angielskim. Artykuły napisane po polsku będą przetłumaczone na język angielski przez redakcję. Publikacja artykułów  konferencyjnych zaplanowana jest na numery 9 i 10 w 2019 r.

Teksty należy przygotować według wytycznych dostępnych pod linkiem: http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/about/submissions#authorGuidelines

  • Journal of Manufacturing Technologies (Lista B MNiSW, 6 pkt.)

Periodyk wydawany przez Politechnikę Warszawską poruszający tematy związane z inżynierią wytwarzania. Artykuły publikowane będą w numerze 4/2019.

http://jmt.wip.pw.edu.pl

  • Advances in Materials Science (Lista B MNiSW, 11 pkt.)

Czasopismo wydawane przez Politechnikę Gdańską zajmujące się aspektami inżynierii materiałowej oraz technologiami z nią związanymi. Czasopismo indeksowane m.in. w bazie Web of Science. Artykuły konferencyjne publikowane będą w numerach 3/2019 i 4/2019. Artykuły należy przesyłać w języku angielskim. Teksty należy przygotować według wytycznych dostępnych pod linkiem:

https://content.sciendo.com/view/journals/adms/adms-overview.xml

Decyzję o skierowaniu publikacji do konkretnego czasopisma podejmuje w porozumieniu z autorami Komitet Naukowy Konferencji.