Wyspa Sobieszewska

Wyspa Sobieszewska utożsamiana jest z najładniejszymi plażami, lasami i tysiącami ptaków z pobliskich rezerwatów przyrody. Właśnie tu odbędzie się kolejna, 61. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza. Już po raz drugi (poprzednio w 2013 r.) środowisko spawalnicze wybrało tę wyjątkową lokalizację na miejsce największej i najstarszej cyklicznej konferencji o tematyce spawalniczej.

Wyspa Sobieszewska jest częścią Mierzei Wiślanej i od 1973 roku wchodzi w obręb Gdańska. Znajduje się na niej plaża o długości 11 km, będąca jednocześnie najdłuższą i najbardziej urokliwą w Trójmieście. Wyspa jest unikalnym miejscem, które będąc integralną częścią wielkiego miasta szczyci się nietkniętymi i niespotykanymi w innych miejscach elementami przyrody. W związku z tym powstał Obszar Chronionego Krajobrazu – Wyspa Sobieszewska, który obejmuje cały teren Wyspy na północ od głównej drogi biegnącej z Sobieszewa do Świbna i stanowi fragment ważnego przymorskiego ciągu zieleni Gdańska oraz regionalnego systemu przyrodniczego strefy nadmorskiej Zatoki Gdańskiej. Południowa część wyspy wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej spotkać można ponad 300 gatunków ptaków, które zatrzymują się tam podczas migracji. Fakt ten przyczynił się do powstania dwóch rezerwatów ornitologicznych:

  1. Rezerwat przyrody Ptasi Raj
  2. Rezerwat przyrody Mewia Łacha
Rezerwat przyrody Ptasi Raj

Rezerwat przyrody Ptasi Raj został utworzony w 1959 roku na północno-zachodnim skraju Wyspy Sobieszewskiej. Rezerwat ten zajmuje 198 ha, obejmując przy tym dwa przymorskie jeziora: Ptasi Raj oraz Karaś wraz z otaczającymi je terenami składającymi się w głównej mierze z szuwarów trzcinowych, młodego lasu oraz wydm. W rezerwacie Ptasi Raj spotkać można ponad 200 gatunków ptaków, które obrały te tereny jako miejsca odpoczynku podczas lotów migracyjnych.

Rezerwat przyrody Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha został utworzony w 1991 roku i zajmuje 150 ha, z czego na terenie Wyspy Sobieszewskiej przypada 19 ha. Nazwę zawdzięcza rozległym obszarom piaszczystym, powstałym z nanosów Wisły, które stały się miejscem okresowego przebywania ptaków na czele z mewami oraz rybitwami. Na terenie tym znajdują się również liczne skupiska bobrów. Spotkać również można bałtyckie foki, które upodobały sobie to miejsce, czyniąc je miejscem wypoczynku. Poruszanie się po terenie Rezerwatu jest ograniczone, jednak utworzono ścieżkę prowadzącą od Wisły wzdłuż nasady piaszczystego cypla aż na plażę.

Opracował: dr inż. Jacek Tomków