Terminarz

 • przesłanie kart zgłoszenia z dołączonym streszczeniem referatu                                                          
  na bieżąco 
 • potwierdzenie przyjęcia referatu        
  na bieżąco
 • przesłanie pełnego tekstu artykułu     
  do 01.07.19
 • zgłoszenie wystawców                           
  do 30.08.19
 • wniesienie opłaty konferencyjnej przez uczestników i wystawców        
  do 30.09.19