Komitet naukowy

 1. prof. dr hab. inż. Janusz ADAMIEC
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej AMBROZIAK
 3. dr. hab. inż. Tomasz CHMIELEWSKI
 4. dr hab. inż. Dariusz FYDRYCH
 5. dr hab. inż. Dariusz GOLAŃSKI
 6. dr hab. inż. Jacek GÓRKA
 7. prof. dr hab. inż. Andrzej KLIMPEL
 8. prof. dr hab. inż. Andrzej KOLASA
 9. dr hab. inż. Jerzy ŁABANOWSKI
 10. prof. dr hab. inż. Zbigniew MIRSKI
 11. prof. dr hab. inż. Jerzy NOWACKI
 12. prof. dr hab. inż. Antoni W. ORŁOWICZ
 13. dr inż. Adam PIETRAS
 14. prof. dr hab. inż. Jan PILARCZYK
 15. prof. dr hab. inż. Jacek SENKARA
 16. prof. dr hab. inż. Jacek SŁANIA
 17. prof. dr hab. inż. Edmund TASAK
 18. prof. dr hab. inż. Tomasz WĘGRZYN