Cel i zakres

Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych i ocena aktualnego stanu wiedzy w spawalnictwie oraz stworzenie odpowiedniego forum integrującego krajowe środowiska naukowe z inżynierami i technologami pracującymi w przemyśle a także przedstawienie postępów w technologiach spawalniczych stosowanych w konstrukcjach lądowych,morskich, aerotechnicznych i kosmicznych. Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych w technikach wytwórczych, zanikania bariery ludzie-maszyny w spawalnictwie.

Zakres tematyczny konferencji:

 • technologie spawania, napawania, cięcia termicznego i procesów pokrewnych przy wykorzystaniu łuku elektrycznego i wiązek skoncentrowanej energii,
 • technologie zgrzewania i innych procesów łączenia materiałów metalowych i niemetalowych,
 • technologie lutowania miękkiego i twardego,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych,
 • spawalność i zgrzewalność metali,
 • wytrzymałość i nośność konstrukcji spawanych,
 • zagrożenia dla środowiska naturalnego i środowiska pracy wynikające ze stosowania procesów spawalniczych,
 • komputerowe wspomaganie procesów spawalniczych z wykorzystaniem sprzętu, oprogramowania i systemów informatycznych,
 • nowe materiały dodatkowe do spawania, napawania i lutowania,
 • nowe urządzenia i osprzęt do spawania, zgrzewania i lutowania,
 • zastosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
 • spawalnicze technologie przyrostowe.