Agenda

 

Niedziela, 13.10.2019

od 15.00 Przyjazd uczestników
19.00-22.00 Kolacja

Poniedziałek, 14.10.2019

8.30 – 17.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji
Sesja 1 – Edmund Tasak i Jerzy Łabanowski
10.20 – 10.35 Ireneusz Karaśkiewicz Polski przemysł okrętowy w XXI wieku Forum Okrętowe
10.35 – 10.50 Hanna Kąkol Pomorski Rynek Pracy – dziś i jutro Perfect Consulting
10.50 – 11.20 Timo Tynkkynen, Jan Chrzanowski Increased Productivity With Innovative Pema Automated And Robotized Solutions PEMAMEK Oy Ltd
11.20 – 11.40 Dariusz Wabik Sztuczna inteligencja w robotach spawalniczych FANUC
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę
Sesja 2 – Jacek Górka i Michał Landowski
12.00 – 12.20 Józef Leżoch, Jacek Ignasiak ABICOR BINZEL – nowe rozwiązania dla ludzi i robotów Abicor Binzel
12.20 – 12.40 Adam Bienias DIX PI TWIN od DINSE – większa wydajność spawania w procesach automatowych i zrobotyzowanych Dinse GmbH
12.40 – 13.00 Marek Raduński Wpływ stanu przygotowania złączy spawanych na zjawisko postępowania procesów korozyjnych konstrukcji spawanych na bazie doświadczeń produkcyjnych. HMS + TENSLAB
13.00 – 14.00 Wspólne zdjęcie, obiad
14.00 – 15.00 Przerwa na kawę, zwiedzanie wystawy
Sesja 3 – Janusz Adamiec i Lechosław Tuz
15.00 – 15.30 Michael Bauer Connected, Smart, and Digital – Welding Technology for the Production of Tomorrow Fronius
15.30 – 15.50 Grzegorz Chrobak,
Bartłomiej Ścibisz
Lasery włóknowe z regulowanym profilem wiązki oraz ich wpływu na poprawę jakości spawania laserowego IPG Photonics
15.50 – 16.10 Janusz Ćwiek,
Damian Janicki
Stopowanie laserowe powierzchni aluminium i stopów aluminium nanorurkami węglowymi Politechnika Śląska
16.10- 16.30 Zbigniew Mirski,
Jakub Kwiecień
Wycinanie laserowe elementów na samochodowe poduszki powietrzne w aspekcie ich funkcjonalności Politechnika Wrocławska
16.30 – 16.50 Paweł Kołodziejczak,
Tomasz Chmielewski,
Marcin Chmielewski,
Konrad Tobota,
Dariusz Golański
Mikrostruktura napoin Ni-Cr wzbogaconych Re
wytworzonych w procesie napawania laserowego
Politechnika Warszawska
17.30 Wyjazd autokarem do Wróblówki
18.00 – 22.00 Spotkanie towarzyskie we Wróblówce 

Wtorek, 15.10.2019

9.00 Wyjazd autokarem do Muzeum II Wojny Światowej
9.30 – 12.30 Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.30 Przerwa na kawę, zwiedzanie wystawy, sesja posterowa
Sesja 4 – Andrzej Kolasa i Aleksandra Świerczyńska
14.30 – 15.00 Tasak Edmund,
Aneta Ziewiec
Wpływ czynników środowiskowych na trwałość spawanych instalacji technicznych – studium przypadków Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
15.00 – 15.20 Janusz Adamiec Problemy przy spawaniu elementów dla energetyki Politechnika Śląska
15.20 – 15.40 Damian Miara,
Jolanta Matusiak,
Adam Pietras,
Mateusz Świetlik
Zastosowania do produkcji elementów elektrozaworów techniki łączenia metodą zgrzewania tarciowego wysokoobrotowego HSFW i zgrzewania FSW  Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach,
Zannini Poland Sp. z o. o
15.40 – 16.00 Krzysztof Baran AVANTO™ Efficiency + Smart Connector Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
16.00 – 16.20 Marek Gucwa,
Jerzy Winczek
Wpływ podgrzewania wstępnego na właściwości napoin trudnościeralnych Politechnika Częstochowska
16.20 – 16.40 Przerwa na kawę, zwiedzanie wystawy
Sesja 5 – Adam Pietras i Tomasz Piwowarczyk
16.40 – 17.00 Mirosław Nowak, Daniel Wiśniewski Spawanie ram rowerowych ze stopów aluminium innowacyjną metodą Super Active Wire Process (SAWP) Technika Spawalnicza Poznań
17.00 – 17.20 Beata Skowrońska,
Tomasz Chmielewski,
Wacek Pachla,
Jacek Skiba,
Mariusz Kulczyk,
Dariusz Golański
Spajalność ultradrobnoziarniestego tytanu zgrzewanego tarciowo Politechnika Warszawska
17.20 – 17.40 Kwiryn Wojsyk,
Krzysztof Kudła
Znaczenie odkształceń plastycznych złączy i naprężeń ściskających dla trwałości konstrukcji spawanych Politechnika Częstochowska
17.40 – 18.00 Jacek Górka,
Mateusz Przybyła,
Marcin Szmul,
Andrzej Chudzio,
Dariusz Ładak
Technologia spawania orbitalnego TIG rur tytanowych
z dnem sitowym ze stali platerowanej tytanem
Politechnika Śląska,
Famet S.A. Kędzierzyn-Koźle
18.00 – 18.20 Sławomir Krajewski,
Michał Kawiak
Wpływ cyklu cieplnego na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne strefy wpływu ciepła wielofazowej stali HCT600C z grupy zaawansowanych stali karoseryjnych o wysokiej wytrzymałości Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
19.00 Uroczysta kolacja

Środa, 16.10.2019

Sesja 6 – Jerzy Winczek i Adam Sajek
9.00 – 9.20 Eugeniusz Turyk, Svetlana Georgiyevna Grigorenko,
Igor Aleksandrowicz Ryabtsev
Napawanie powierzchni czołowej zwojów ślimaka przenośnika śrubowego pracującego w warunkach ścierania w środowisku korozyjnym Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach,
Instytut Spawania Elektrycznego im. E.O. Patona NAN Ukrainy
9.20 – 9.40 Tadeusz Hejwowski,
Sławomir Szewczyk
Regeneracja metodą napawania kół napędowych przenośnika stalowo-członowego Politechnika Lubelska
9.40 – 10.00 Leszek Łatka,
Monika Michalak
Natryskiwanie plazmowe powłok Al2O3 + 13% wag. TiO2
z wykorzystaniem wstrzeliwania zewnętrznego i wewnętrznego
Politechnika Wrocławska
10.00 – 10.20 Marek Gucwa,
Grzegorz Dąbrowski
Właściwości złączy ze stali L485 używanych do budowy gazociągów Politechnika Częstochowska, MGGP S.A.
10.20 – 10.40 Michał Kawiak Pęknięcie zmęczeniowe cylindra hydraulicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
10.40 – 11.00 Przerwa na kawę, zwiedzanie wystawy
Sesja 7 – Janusz Ćwiek i Jacek Tomków
11.00 – 11.20 Lechosław Tuz Ocena struktury złączy spawanych wybranych stopów niklu utwardzanych wydzieleniowo Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
11.20 – 11.40 Beata Skowrońska,
Tomasz Chmielewski,
Mariusz Kulczyk,
Wacek Pachla,
Sylwia Przybysz,
Jacek Skiba
Badanie mikrostruktury strefy wpływu ciepła złącza stali UFG 316L zgrzewanego tarciowo Politechnika Warszawska
11.40 – 12.00 Krzysztof Kudła, Kwiryn Wojsyk, Krzysztof Makles, Mirosław Nowak Analiza stapiania drutów elektrodowych w procesach Super Active Wire STITCH oraz jego wpływu na właściwości technologiczne złączy Politechnika Częstochowska
12.00 – 12.20 Damian Janicki Wytwarzanie warstw wierzchnich kompozytowych na odlewach z żeliwa sferoidalnego w procesie stopowania laserowego Politechnika Śląska
12.20 – 12.40 Adam Sajek,
Jerzy Nowacki
Możliwości oceny cyklu cieplnego spawania hybrydowego
zaawansowanych stali konstrukcyjnych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
12.40 – 13.00 Podsumowanie obrad, zamknięcie konferencji
13.00 – 14.00 Obiad

 

 

Sesja posterowa

Artur Czupryński Zrobotyzowane platerowanie plazmowe proszkowe rur ze stali kotłowej nadstopem niklu Politechnika Śląska
Wojciech Kiełczyński,
Maria Głowacka,
Jacek Haras,
Grzegorz Gajowiec
Własności lutospawanych łukowo połączeń stali nierdzewnej ze stalą podwyższonej wytrzymałości Politechnika Gdańska
Rafał Kluz,
Andrzej Kubit,
Magdalena Bucior,
Łukasz Święch,
Kamil Ochał
Zastosowanie metody trójwymiarowej cyfrowej korelacji obrazu do analizy odkształceń złączy zgrzewanych metodą FSW po kulowaniu Politechnika Rzeszowska
Marcin Korzeniowski,
Tomasz Piwowarczyk,
Paweł Sokołowski,
Alan Konarski,
Agnieszka Bicz
Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w ultradźwiękowej analizie jakości złączy zgrzewanych łukiem wirującym Politechnika Wrocławska
Marcin Korzeniowski,
Tomasz Piwowarczyk,
Paweł Sokołowski,
Paweł Kustroń,
Andrzej Ambroziak,
Zbigniew Ładziński,
Ewa Komenda,
Jadwiga Marszałkowska
Wspomaganie ultradźwiękowe procesów łączenia materiałów hybrydowych Politechnika Wrocławska,
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
Andrzej Kubit,
Magdalena Bucior,
Rafał Kluz,
Koen Faes
Analiza numeryczna procesu tarciowego punktowego zgrzewania z przemieszaniem z wypełnieniem krateru Politechnika Rzeszowska,
Belgian Welding Institute
Michał Landowski,
Jerzy Łabanowski
Spawanie laserowe stali dupleks Politechnika Gdańska
Tomasz Piwowarczyk,
Marcin Korzeniowski,
Paweł Sokołowski,
Karolina Kałwa
Analiza jakości złączy spawanych laserowo z wykorzystaniem zaawansowanych technik ultradźwiękowych Politechnika Wrocławska
Agnieszka Rzeźnikiewicz Wpływ chłodzenia podczas spawania na własności złącza stali austenitycznej Politechnika Śląska
Mirosław Szala,
Mariusz Walczak
Porównanie odporności na erozję kawitacyjną i zużycie ścierne napoin NiCrBSiC oraz CoCrWC Politechnika Lubelska
Aleksandra Świerczyńska,
Michał Landowski,
Dariusz Fydrych
Wpływ warunków przechowywania na jakość spawania drutami proszkowymi Politechnika Gdańska
Jacek Tomków,
Anna Janeczek
Wpływ zastosowania techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali w środowisku wodnym w warunkach próby Tekken Politechnika Gdańska
Adrian Wolski,
Dariusz Fydrych,
Grzegorz Rogalski
Spawanie okrętowego stopu aluminium metodą lokalnej komory suchej Politechnika Gdańska